Information till ML Service kunder och leverantörer