Kvalitetspolicy

Techmec skall:

  •  Alltid möta eller överträffa kundens ställda krav och förväntningar
  •  Löpande utveckla och förbättra verksamheten
  •  Säkerställa att alla medarbetare har nödvändig kunskap och kompetens

För att upprätthålla detta så:

  •  Lyssnar vi noga och sätter oss in i kundens krav och önskemål, återkopplar och säkerställer att leveransen minst är 100%
  •  Utvärderar vi internt våra projekt och ser vad vi kan förbättra till nästa, samt utvärderar de internt satta ekonomiska målen 
  •  Följer vi utvecklingen i branschen och utbildar bolaget både externt och internt

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete syftar till att minska resursanvändning och påfrestningar på miljön.

  • Årligen göra en intern miljörevision
  • Samarbeta med leverantörer och kunder som också aktivt jobbar med miljöfrågor
  • Där så är möjligt välja produkter som är miljövänliga
Rulla till toppen